Det maximala antalet övervakade linjer är 50, men du bör tänka på bandbredden. Maxantalet kan även bestämmas av antalet linjeknappar på användarens telefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och Avancerade samtalsinställningar och gå till Övervakning.

3

Välj bland följande alternativ:

  • Lägg till övervakad linje
  • Lägg till samtalsparkeringsanknytning
4

Välj om du vill att användaren ska få aviseringar om parkerade samtal, sök efter personen eller samtalsparkeringsanknytningen som ska övervakas och klicka sedan på Spara.


 

Listan med övervakade linjer i Control Hub motsvarar ordningen för övervakade linjer som visas på användarens enhet. Du kan ändra ordningen på listan med övervakade linjer när som helst.