Jako správce zákazníka s Webex Pro Pack můžete vytvořit vlastní zásady tokenu pro aplikaci Webex pro uživatele webu, mobilních zařízení nebo stolních počítačů. Vlastní zásady tokenu vám dávají kontrolu nad následujícími:

  • Zapnutí nebo vypnutí obnovovacího tokenu automatického rozšíření

  • Určení doby trvání (TTL) webového tokenu JSON (JWT)

  • Zadejte hodnotu TTL obnovovacího tokenu.

Pomocí těchto funkcí můžete určit, jak často se uživatelé musí přihlašovat na mobilních, desktopových nebo webových klientech. Jako požadavek na dodržování předpisů můžete chtít, aby uživatelé znovu ověřili, aby se ujistili, že používají nejnovější zásady zabezpečení ve vaší organizaci.

Vaše organizace spravovaná v Centru řízenímusí být povolená pro Sadu Pro Pack. Pokud nemáte předplatné sady Pro Pack, nastavení zásad tokenů se při přístupu k nastavení organizace v Centru řízení zobrazí šedě.

Pomocí těchto nastavení můžete ručně zadat intervaly aktualizačního a přístupového tokenu.


Výchozí nastavení je, že je povoleno automatické rozšíření obnovovacího tokenu. Toto nastavení změňte jenom v případě, že chcete ručně zadat TTL (Time-to-Live) pro aktualizační tokeny a přístupové tokeny pro uživatele ve vaší organizaci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti přejděte na Správa > Nastavení organizace a pak se posuňte na Zásady tokenu.

2

Vypněte obnovovací token automatického rozšíření pro jednu nebo obě mobilní zařízení a stolnípočítače.


 

Desktop obsahuje aplikaci Webex pro web.

Toto nastavení poskytuje nový Time-to-Live (TTL) pro obnovovací token. Změna tohoto nastavení změní hodnotu TTL při příštím vydání obnovovacího tokenu uživateli. Dokud nejsou uživatelské účty ve vašem adresáři odvolány, uživatelé získají nový obnovovací token a udržují platnou relaci.

3

Zadejte hodnotu pro aktualizovat token TTL.

Toto nastavení řídí dobu, po kterou je obnovovací token platný, což umožňuje vytvoření nových přístupových tokenů pro uživatele. Platný rozsah je 16–1440 hodin.

4

Zadejte hodnotu pro TTL přístupového tokenu.

Pokud je obnovovací token platný, vytvoří se přístupový token v časovém limitu, který nastavíte. Platný rozsah je 1–8 hodin.

5

Uložte změny, abyste použili změněná nastavení.

Nastavení se použije při příštím použití mobilního nebo desktopového klienta.

Toto nastavení nakonfigurujte, pokud chcete řídit, kolik obnovovacích tokenů se dá vydat na uživatele a klienta. Můžete například chtít minimalizovat současné přihlášení pro dodržování předpisů nebo maximalizovat přihlášení pro uživatele, kteří se potřebují ověřit na více mobilních zařízeních nebo stolních pracovních stanicích.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti přejděte na Správa > Nastavení organizace a pak se posuňte na Zásady tokenu.

2

Pro Max. počet aktualizačních tokenůnastavte hodnotu pro mobilní zařízení a stolní počítače podle potřeby.

Platný rozsah je 1–100 relací.

3

Uložte změny, aby se nastavení použila.

Co dělat dál

Uživatel, který se úspěšně ověří z klienta, který překročí počet aktualizačních tokenů, má po ověření jeden ze svých stávajících tokenů odvolán. Pokud platnost tokenu vyprší, uživatelé budou nuceni znovu ověřit.