Som kundeadministrator med Webex Pro Pack kan du oprette en tilpasset tokenpolitik for din Webex-app til web-, mobil- eller desktopbrugere. En tilpasset tokenpolitik giver dig kontrol over følgende:

  • Slå automatisk opdateringstoken til eller fra

  • Angiv tid-til-live (TTL) for JSON-webtoken (JWT)

  • Angiv TTL for opdateringstokenet

Med disse funktioner kan du kontrollere, hvor ofte brugere skal logge ind på mobil-, desktop- eller webklienter. Som et krav om overholdelse kan du ønsker, at dine brugere til igen at kontrollere, at de bruger den seneste s politik i din organisation.

Din ControlHub-administrerede organisation skal være aktiveret til Pro Pack. Hvis du ikke abonnerer på Pro Pack, er indstillinger for tokenpolitik nedtonet, når du tilgå organisationsindstillinger i Control Hub.

Med disse indstillinger kan du manuelt angive intervallerne for genind- og adgangstoken.


Standardindstillingen er, at automatisk forlængelse af opdateringstoken er aktiveret. Skift kun denne indstilling, hvis du manuelt vil angive Time-to-Live (TTL) for genindrykningstokens og adgangstokener for brugere i din organisation.

1

I kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Administration > organisationens indstillingerog derefter rulle ned til Token policy.

2

Slå automatisk opdateringstoken fra for en eller begge mobil og desktop .


 

Desktop omfatter Webex-app til web.

Denne indstilling giver en ny Time-to-Live (TTL) for opdateringstokenet. Ændring af denne indstilling ændrer TTL'en, næste gang en bruger får udstedt et opdateringstoken. Så længe brugerkonti ikke tilbagekaldes i din adressebog, får brugere en ny opdateringstoken og opretholder en gyldig session.

3

Angiv en værdi for Opdater token TTL.

Denne indstilling kontrollerer tidspunktet, hvor genindopdateringstokenet er gyldigt, hvilket tillader oprettelse af nye adgangstokens for brugere. Det gyldige interval er 16-1440 timer.

4

Angiv en værdi for Adgangs token TTL.

Hvis genindopdateringstokenet er gyldigt, oprettes et adgangstoken inden for den tidsgrænse, du angiver. Det gyldige interval er 1-8 timer.

5

Gem dine ændringer for at anvende de ændrede indstillinger.

Indstillingerne anvendes næste gang en bruger bruger en mobil- eller desktopklient.

Konfigurer denne indstilling, hvis du ønsker at kontrollere, hvor mange Genind genindtimninger der kan udstedes pr. bruger pr. klient. For eksempel kan du minimere samtidige logins for overholdelse eller maksimere logins for brugere, der skal godkende på flere mobile enheder eller desktop-arbejdsstationer.

1

I kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Administration > organisationens indstillingerog derefter rulle ned til Token policy.

2

For Maks. antal genindopdateringstokensskal du indstille en værdi for mobil og desktop efter behov.

Det gyldige interval er 1-100 sessioner.

3

Gem dine ændringer for at anvende dine indstillinger.

Hvad er næste trin?

En bruger, der er godkendt fra en klient, der overstiger antallet af genindopdateringstokener, får en af deres eksisterende tokens tilbagekaldt efter godkendelse. Hvis tokenet udløber, er brugere tvunget til at give igen.