Som kundeadministrator hos Webex Pro Pack kan du opprette en egendefinert tokenpolicy for Webex-appen for nett-, mobil- eller skrivebordsbrukere. En egendefinert tokenpolicy gir deg kontroll over følgende:

  • Aktivere eller deaktivere oppdateringstoken for automatisk utvidelse

  • Angi levetid (TTL) for JSON-webtokenet (JWT)

  • Angi TTLen for oppdateringstokenet

Med disse funksjonene kan du kontrollere hvor ofte brukere må logge på mobil-, skrivebords- eller nettklienter. Som et samsvarskrav vil du kanskje at brukerne skal godkjenne på nytt for å sikre at de bruker den nyeste sikkerhetspolicyen i organisasjonen.

Din Control Hub-administrerte organisasjon må være aktivert for Pro Pack. Hvis du ikke abonnerer på Pro Pack, er tokenpolicyinnstillingene nedtonet når du får tilgang til organisasjonsinnstillinger i Kontrollhub.

Med disse innstillingene kan du manuelt angi intervallene for oppdatering og tilgangstoken.


Standardinnstillingen er at automatisk utvidelse av oppdateringstokenet er aktivert. Bare endre denne innstillingen hvis du vil angi TTL (Time-to-Live) manuelt for oppdateringstokenene og tilgangstokenene for brukere i organisasjonen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comgår du til Administrasjons- > Organisasjonsinnstillinger, og deretter blar du til Tokenpolicy.

2

Slå av oppdateringstokenet for automatisk utvidelse for enten eller både Mobil og Skrivebord .


 

Skrivebordet inkluderer Webex App for Web.

Denne innstillingen gir en ny TTL (Time-to-Live) for oppdateringstokenet. Hvis du endrer denne innstillingen, endres TTLen neste gang en bruker utstedes et oppdateringstoken. Så lenge brukerkontoer ikke tilbakekalles i katalogen, får brukerne et nytt oppdateringstoken og opprettholder en gyldig økt.

3

Angi en verdi for TTL for oppdateringstoken.

Denne innstillingen styrer tidspunktet da oppdateringstokenet er gyldig, slik at nye tilgangstokener kan opprettes for brukere. Det gyldige området er 16–1440 timer.

4

Angi en verdi for Access-tokenet TTL.

Hvis oppdateringstokenet er gyldig, opprettes det et tilgangstoken innen tidsfristen du angir. Det gyldige området er 1–8 timer.

5

Lagre endringene for å bruke de endrede innstillingene.

Innstillingene brukes neste gang en bruker bruker en mobil- eller skrivebordsklient.

Konfigurer denne innstillingen hvis du vil kontrollere hvor mange oppdateringstokener som kan utstedes per bruker per klient. Det kan for eksempel være lurt å minimere samtidige pålogginger for samsvar eller maksimere påloggingene for brukere som trenger å godkjenne på flere mobile enheter eller stasjonære arbeidsstasjoner.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comgår du til Administrasjons- > Organisasjonsinnstillinger, og deretter blar du til Tokenpolicy.

2

Angi en verdi for Mobil og Skrivebord etter behov for Maksimalt antall oppdateringstokener .

Det gyldige området er 1–100 økter.

3

Lagre endringene for å bruke innstillingene.

Hva nå?

En bruker som godkjenner fra en klient som overskrider antall oppdateringstokener, har tilbakekalt ett av sine eksisterende tokener etter godkjenning. Hvis tokenet utløper, blir brukere tvunget til å godkjenne på nytt.