Als klantbeheerder met het Webex Pro-pakket kunt u een aangepast tokenbeleid maken voor uw Webex-app voor web-, mobiele- of desktopgebruikers. Met een aangepast tokenbeleid hebt u controle over het volgende:

  • Het vernieuwen van het token voor automatisch verlengen in- of uitschakelen

  • Geef de tijd-naar-live (TTL) van de JSON-web token (JWT) op

  • Geef de TTL van het vernieuwen token op

Met deze functies kunt u bepalen hoe vaak gebruikers zich moeten aanmelden op mobiele, desktop- of webcl clients. Als nalevingsvereiste kunt u uw gebruikers opnieuw verplichten om te controleren of ze het nieuwste beveiligingsbeleid van uw organisatie gebruiken.

Uw door Control Hubbeheerde organisatie moet zijn ingeschakeld voor het Pro-pakket. Als u niet bent geabonneerd op het Pro-pakket, worden de beleidsinstellingen van het token grijs weer geven bij toegang tot de instellingen van de organisatie in ControlHub.

Met deze instellingen kunt u de intervallen voor vernieuwen en toegang tot token handmatig specificeren.


De standaardinstelling is dat automatische extensie van vernieuwen token is ingeschakeld. Wijzig deze instelling alleen als u handmatig de Time-to-Live (TTL) voor de vernieuwenstokens en toegangstokens wilt opgeven voor gebruikers in uw organisatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar https://admin.webex.comBeheer > organisatie-instellingenen blader vervolgens naar Tokenbeleid.

2

Schakel het token voor automatisch vernieuwen uit of voor zowel mobiel als desktop .


 

Desktop is inclusief Webex-app voor het web.

Deze instelling geeft een nieuwe Time-to-Live (TTL) voor het vernieuwen token. Als u deze instelling wijzigt, wordt TTL de volgende keer dat een gebruiker een vernieuw token uitgegeven, gewijzigd. Zolang gebruikersaccounts niet in uw telefoonlijst worden ingetrokken, krijgen gebruikers een nieuw vernieuwend token en behouden ze een geldige sessie.

3

Geef een waarde op voor Token TTL vernieuwen.

Met deze instelling bepaalt u hoe lang het vernieuwen van het token geldig is, zodat er nieuwe toegangstokens kunnen worden gemaakt voor gebruikers. Het geldige bereik is 16-1440 uur.

4

Geef een waarde op voor Toegang token TTL.

Als het vernieuwen van het token geldig is, wordt er een toegangs token gemaakt binnen de tijdslimiet die u hebt ingesteld. Het geldige bereik is 1 tot 8 uur.

5

Sla uw wijzigingen op om de gewijzigde instellingen toe te passen.

De instellingen worden toegepast wanneer een gebruiker de volgende keer een mobiele of desktopclient gebruikt.

Configureer deze instelling als u wilt bepalen hoeveel vernieuwstokens per gebruiker per client kunnen worden uitgegeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u de aanmeldingen tegelijkertijd wilt minimaliseren voor naleving of de aanmeldingen wilt maximaliseren voor gebruikers die zich moeten verifiëren via meerdere mobiele apparaten of desktopwerkstations.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar https://admin.webex.comBeheer > organisatie-instellingenen blader vervolgens naar Tokenbeleid.

2

Stel voor Max. aantal verversenstokens een waarde invoor Mobiel en Bureaublad.

Het geldige bereik is 1 tot 100 sessies.

3

Sla uw wijzigingen op om uw instellingen toe te passen.

De volgende stap

Een gebruiker die zich verifieert bij een client die het aantal vernieuwstokens overschrijdt, heeft een van hun bestaande tokens die na de verificatie zijn ingetrokken. Als het token verloopt, worden gebruikers gedwongen opnieuw teauthenticeren.