Nejprve zkontrolujte, zda je aplikace Webex podporována ve vaší konkrétní verzi iphone, ipad nebo Android.

Poté zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje biometrické ověřování.


 

Ačkoli některá zařízení podporují rozpoznávání obličeje, některá starší zařízení mohou podporovat rozpoznávání otisků prstů.

1

Klepněte na svůj profil, přejděte do Nastavení, vyberte Soukromí a pak klepněte na Použít ověření Face ID.

Pokud není funkce Face ID podporována, vyberte možnost Použít ověřování pomocí dotykového ID. Pokud není v nastavení zařízení nastaveno Touch ID, musíte jej povolit.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte nastavení biometrického zabezpečení zařízení.


 

Pokud heslo nemáte, budete požádáni o jeho vytvoření jako alternativní způsob ověření identity.

2

Klepnutím na možnost Zamknout obrazovku nastavte čas pro uzamčení aplikace. Vyberte možnost Okamžitě, aby se aplikace při každém opuštění uzamkla, nebo nastavte časovač tak, aby se uzamkla po určité době nečinnosti. Vybrat si můžete z následujících možností:

  • Po 1 minutě

  • Po 5 minutách

  • Po 10 minutách

3

Chcete-li aplikaci znovu otevřít ze zamykací obrazovky aplikace, podívejte se na zařízení a použijte funkci Face ID, nebo skenováním otisku prstu použijte funkci Touch ID.

Pokud zařízení nerozpozná skenování obličeje nebo otisk prstu, zadejte heslo.


 

Pokud se odhlásíte z aplikace Webex, budete muset při příštím přihlášení znovu nakonfigurovat ověřování Face ID.

Informace o podpoře Apple týkající se Face ID nebo Touch ID naleznete v následujících článcích:

1

Klepněte na svůj profil, přejděte do Nastavení, vyberte možnost Soukromí a poté klepněte na možnost Použít biometrické ověřování.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte nastavení biometrického zabezpečení zařízení.


 

Pokud nemáte heslo ani vzor zabezpečení, budete požádáni o vytvoření alternativního způsobu ověření identity.

2

Klepnutím na možnost Zamknout obrazovku nastavte čas pro uzamčení aplikace. Vyberte možnost Po zavření , aby se aplikace při každém opuštění uzamkla, nebo nastavte časovač tak, aby se uzamkla po určité době nečinnosti. Vybrat si můžete z následujících možností:

  • Po 1 minutě

  • Po 5 minutách

  • Po 10 minutách

3

Chcete-li aplikaci znovu otevřít ze zamykací obrazovky aplikace, naskenujte otisk prstu nebo se podívejte na zařízení a použijte rozpoznávání obličeje.


 

Pokud zařízení nerozpozná váš otisk prstu nebo skenování obličeje, zadejte přístupový kód nebo bezpečnostní vzor.