1

Kliknutím na Připojit k video systému seVideosystémy připojíte ke schůzce z kompatibilního zařízení. Aplikace hledá blízké video systémy.

2

Pokud aplikace detekuje okolní video systémy, zobrazí se seznam těchto zařízení. Ze seznamu vyberte video systém, který chcete použít.

3

Pokud v seznamu nevidíte zařízení, které chcete, vyberte Hledat systém volání nebo videa nebo Vyhledat zařízení a zadejte název zařízení, které chcete použít.

Aplikace se buď automaticky připojí k vašemu video systému, nebo zavolá vaše zařízení, když vyberete Připojit se ke schůzce.

Pokud jste aplikaci povolili detekovat okolní zařízení (přejděte na svůj profilový obrázek a klepněte na Nastavení > Zařízení ), klepněte na Připojit k zařízení a připojte se kePřipojit k zařízení schůzce z kompatibilního videoasmé zařízení. Vyberte zařízení, ke které se chcete připojit.

Připojit k zařízení

Po připojení k zařízení se toto automaticky připojí ke schůzce, když v dalším kroku klepnete na možnost Připojit.

Stejným postupem se můžete připojit k videozařízením registrovaným místně nebo v cloudu. Aplikace naslouchá ultrazvukovým signálům ze zařízení služby Webex, které k navázání připojení používají mikrofon na telefonu. Není uložen ani odeslán žádný zvuk společnosti Cisco.