1

Kliknutím na Připojit kVideosystémy videosystému se ke schůzce připojíte z kompatibilního zařízení. Aplikace vyhledá blízké videosystémy.

2

Pokud aplikace detekuje videosystémy v okolí, zobrazí se seznam těchto zařízení. Ze seznamu vyberte videosystém, který chcete použít.

3

Pokud požadované zařízení v seznamu nevidíte, vyberte Vyhledat hovor nebo videosystém nebo Vyhledat zařízení a zadejte název zařízení, které chcete použít.

Aplikace se buď automaticky připojí k vašemu videosystému, nebo zavolá vaše zařízení, když vyberete Připojit se ke schůzce.

Pokud jste aplikaci povolili detekovat zařízení v okolí (přejděte na svůj profilový obrázek a klepněte na Nastavení >Zařízení), klepněte na Připojit k zařízení aPřipojit k zařízení připojte se ke schůzce z kompatibilního videozařízení. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Připojit k zařízení

Po připojení k zařízení se toto automaticky připojí ke schůzce, když v dalším kroku klepnete na možnost Připojit.

Stejným postupem se můžete připojit k videozařízením registrovaným místně nebo v cloudu. Aplikace naslouchá ultrazvukovým signálům ze zařízení služby Webex, které k navázání připojení používají mikrofon na telefonu. Není uložen ani odeslán žádný zvuk společnosti Cisco.