connect to a device

1

Klikněte na možnost Připojit k zařízení.

2

Na základě nastavení Zjistit zařízení:

  • Pokud zvolíte možnost Použít můj mikrofon při hledání zařízení, ručně zapněte ultrazvukovou detekci a připojte se k zařízení.
  • Pokud zvolíte možnost Zařízení vždy naslouchat, ultrazvuková detekce je automatická. Pokud je zaškrtnuta možnost Automaticky se připojit k nejbližšímu zařízení, automaticky se připojíte, jakmile je detekováno dostupné zařízení. V opačném případě se musíte k detekovanému zařízení připojit ručně.
  • Pokud zvolíte možnost Nepoužívat můj mikrofon, vyhledejte zařízení v poli hledání názvu místnosti nebo zařízení a ručně se k zařízení připojte.

Pokud je aplikace Webex integrována se stolním telefonem Cisco, je zařízení uvedeno v části Osobní zařízení. Vyberte stolní telefon, který se k němu chcete připojit.

Pokud se připojujete ke schůzce, zařízení se ke schůzce připojí automaticky po kliknutí na možnost Připojit.

1

Klepněte na možnost Připojit zařízení WebexConnect to device.

2

Na základě nastavení zjišťování a opětovného připojení zařízení:

  • Pokud zvolíte, Použít při hledání, ručně zapněte ultrazvukovou detekci a připojte se k zařízení.
  • Pokud zvolíte možnost Zařízení vždy naslouchat, ultrazvuková detekce je automatická. Pokud je zaškrtnuta možnost Automaticky se připojit k nejbližšímu zařízení, automaticky se připojíte, jakmile je detekováno dostupné zařízení. V opačném případě se musíte k detekovanému zařízení připojit ručně.
  • Pokud zvolíte možnost Nepoužívat můj mikrofon, vyhledejte zařízení v poli Hledat místnost nebo název zařízení a ručně se k zařízení připojte.

Pokud se připojujete ke schůzce, zařízení se ke schůzce připojí automaticky po klepnutí na možnost Připojit.