connect to a device

1

Kliknite Pripojte sa k zariadeniu.

2

Na základe vášho Nastavenie Discover Devices:

  • Ak si vyberiete Pri vyhľadávaní zariadení použiť môj mikrofón, manuálne zapnite ultrazvukovú detekciu a pripojte sa k zariadeniu.
  • Ak si vyberiete Vždy počúvajte zariadenia, detekcia ultrazvukom je automatická. Ak Automaticky sa pripojte k najbližšiemu zariadeniu je začiarknuté, pripojíte sa automaticky, keď sa zistí dostupné zariadenie. V opačnom prípade sa musíte k rozpoznanému zariadeniu pripojiť manuálne.
  • Ak si vyberiete Nepoužívať môj mikrofón, vyhľadajte zariadenie v Názov miestnosti alebo zariadenia vyhľadávacie pole a manuálne sa pripojte k zariadeniu.

Ak je aplikácia Webex integrovaná s vaším stolovým telefónom Cisco, zariadenie je uvedené pod Osobné zariadenia. Vyberte stolný telefón, ktorý chcete pripojiť.

Ak sa pripájate k schôdzi, zariadenie sa po kliknutí automaticky pripojí k schôdzi Pripojte sa.

1

Klepnite Pripojte zariadenia WebexConnect to device.

2

Na základe vášho nastavenie zisťovania a opätovného pripojenia zariadenia:

  • Ak si vyberiete, Použiť pri hľadaní, manuálne zapnite ultrazvukovú detekciu a pripojte sa k zariadeniu.
  • Ak si vyberiete Vždy počúvajte zariadenia, detekcia ultrazvukom je automatická. Ak Automaticky sa pripojte k najbližšiemu zariadeniu je začiarknuté, pripojíte sa automaticky, keď sa zistí dostupné zariadenie. V opačnom prípade sa musíte k rozpoznanému zariadeniu pripojiť manuálne.
  • Ak si vyberiete Nepoužívať môj mikrofón, vyhľadajte zariadenie v Vyhľadajte názov miestnosti alebo zariadenia box a ručne sa pripojte k zariadeniu.

Ak sa pripájate k schôdzi, zariadenie sa automaticky pripojí k schôdzi, keď klepnete Pripojte sa.