1

Kliknij przycisk Połącz z systememSystemy wideo wideo, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia. Aplikacja szuka pobliskich systemów wideo.

2

Jeśli aplikacja wykryje pobliskie systemy wideo, zobaczysz listę tych urządzeń. Wybierz system wideo, którego chcesz użyć, z listy.

3

Jeśli nie widzisz odpowiedniego urządzenia na liście, wybierz pozycję Wyszukaj system połączeń lub wideo lub Wyszukaj urządzenie i wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz użyć.

Aplikacja automatycznie połączy się z twoim systemem wideo lub wywoła urządzenie po wybraniu opcji Dołącz do spotkania.

Jeśli zezwolisz aplikacji na wykrywanie pobliskich urządzeń (przejdź do zdjęcia profilowego i naciśnij pozycję Ustawienia > urządzenia), naciśnij pozycję Połącz z urządzeniem,Połącz z urządzeniem aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia wideo. Wybierz urządzenie, z którego chcesz się połączyć.

Połącz z urządzeniem

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem kliknięcie opcji Dołącz w następnym kroku spowoduje automatyczne połączenie urządzenia ze spotkaniem.

Wykonując te same kroki, można łączyć się z urządzeniami wideo zarejestrowanymi lokalnie lub w chmurze. Aby nawiązać połączenie, aplikacja prowadzi nasłuch sygnałów ultradźwiękowych z urządzeń Webex za pomocą mikrofonu w Twoim telefonie. Żadne dane audio nie są zapisywane ani wysyłane do firmy Cisco.