1

Kliknij opcję Połącz z systememSystemy wideo wideo, aby dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia. Aplikacja wyszukuje pobliskie systemy wideo.

2

Jeśli aplikacja wykryje pobliskie systemy wideo, zobaczysz listę tych urządzeń. Wybierz z listy system wideo, którego chcesz użyć.

3

Jeśli nie widzisz odpowiedniego urządzenia na liście, wybierz pozycję Wyszukaj połączenie lub system wideo albo Wyszukaj urządzenie i wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz użyć.

Aplikacja automatycznie połączy się z twoim systemem wideo lub zadzwoni do twojego urządzenia po wybraniu opcji Dołącz do spotkania.

Jeśli zezwolisz aplikacji na wykrywanie pobliskich urządzeń (przejdź do swojego zdjęcia profilowego i stuknij pozycję Ustawienia > Urządzenia ), stuknij opcję Połącz z urządzeniem, abyPołącz z urządzeniem dołączyć do spotkania ze zgodnego urządzenia wideo. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Połącz z urządzeniem

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem kliknięcie opcji Dołącz w następnym kroku spowoduje automatyczne połączenie urządzenia ze spotkaniem.

Wykonując te same kroki, można łączyć się z urządzeniami wideo zarejestrowanymi lokalnie lub w chmurze. Aby nawiązać połączenie, aplikacja prowadzi nasłuch sygnałów ultradźwiękowych z urządzeń Webex za pomocą mikrofonu w Twoim telefonie. Żadne dane audio nie są zapisywane ani wysyłane do firmy Cisco.