connect to a device

1

Klicka på Anslut till en enhet.

2

Baserat på inställningen för Upptäck enheter:

  • Om du väljer Använd min mikrofon när jag söker efter enheter ska du manuellt aktivera ultraljudsdetektering och ansluta till enheten.
  • Om du väljer Lyssna alltid på enheter upptäcks ultraljud automatiskt. Om Anslut automatiskt till en närmaste enhet är markerat ansluter du automatiskt när en tillgänglig enhet identifieras. Annars måste du ansluta manuellt till den identifierade enheten.
  • Om du väljer Använd inte min mikrofon söker du efter enheten i sökrutan Rum eller enhetsnamn och ansluter den manuellt till enheten.

Om Webex-appen är integrerad med din Cisco-skrivbordstelefon listas enheten under Personliga enheter. Välj skrivbordstelefonen för att ansluta till den.

Om du deltar i ett möte deltar enheten automatiskt i mötet när du klickar på Delta.

1

Tryck på Anslut Webex-enheterConnect to device.

2

Baserat på inställningen för upptäckt och återanslutning av din enhet:

  • Om du väljer, Använd när jag söker, aktivera ultraljudsdetektering manuellt och anslut till enheten.
  • Om du väljer Lyssna alltid på enheter upptäcks ultraljud automatiskt. Om Anslut automatiskt till en närmaste enhet är markerat ansluter du automatiskt när en tillgänglig enhet identifieras. Annars måste du ansluta manuellt till den identifierade enheten.
  • Om du väljer Använd inte min mikrofon söker du efter enheten i rutan Sök rum eller enhetsnamn och ansluter den manuellt till enheten.

Om du deltar i ett möte deltar enheten automatiskt i mötet när du trycker på Delta.