1

Klicka på Anslut till videosystem för att delta i mötet från en kompatibelVideosystem enhet. Appen söker efter videosystem i närheten.

2

Om appen upptäcker videosystem i närheten ser du en lista över dessa enheter. Välj det videosystem som du vill använda i listan.

3

Om du inte ser enheten som du vill ha i listan väljer du Sök efter ett samtal eller videosystem eller Sök efter en enhet och anger namnet på enheten du vill använda.

Appen kommer antingen att ansluta till ditt videosystem automatiskt eller ringa upp din enhet när du väljer Delta i möte.

Om du har tillåtit att appen upptäcker enheter i närheten (gå till din profilbild och tryck på Inställningar >-enheter)Anslut till en enhet tryck på Anslut till en enhet för att delta i mötet via en kompatibel videoenhet. Välj enheten som du vill ansluta till.

Anslut till en enhet

När du har anslutet till en enhet ansluter enheten automatiskt till mötet när du knackar på Delta i nästa steg.

Du kan ansluta till lokala eller molnregistrerade videoenheter med samma steg. Appen lyssnar efter ultraljudssignaler från Webex-enheter och använder mikrofonen på din telefon för att ansluta. Inga ljudspår lagras eller skickas till Cisco.