1

Klik op Verbinding maken metVideosystemen videosysteem om deel te nemen aan de vergadering vanaf een compatibel apparaat. De app zoekt naar videosystemen in de buurt.

2

Als de app videosystemen in de buurt detecteert, wordt er een lijst met deze apparaten weergegeven. Selecteer het videosysteem dat u wilt gebruiken in de lijst.

3

Als het apparaat dat u in de lijst wilt opnemen niet wordt weergegeven, selecteert u Zoeken naar een gesprek of videosysteem of Zoeken naar een apparaat en voert u de naam in van het apparaat dat u wilt gebruiken.

De app maakt automatisch verbinding met uw videosysteem of belt uw apparaat wanneer u Deelnemen aan vergaderingselecteert.

Als u de app hebt toegestaan apparaten in de buurt te detecteren (ga naar uw profielfoto en tik op Instellingen >-apparaten) tikt Verbinding maken met een apparaat u op Verbinding maken met een apparaat om deel te nemen aan de vergadering vanaf een compatibel videoapparaat. Selecteer het apparaat waar u verbinding mee wilt maken.

Verbinding maken met een apparaat

Nadat u verbinding hebt maken met een apparaat, neem het apparaat automatisch deel aan de vergadering wanneer u in de volgende stap op Deelnemen tikt.

U kunt via dezelfde stappen verbinding maken met lokale of cloudge geregistreerde videoapparaten. De app luistert naar ultrasone signalen van Webex-apparaten met de microfoon op uw telefoon om de verbinding te maken. Er wordt geen audio opgeslagen of verzonden naar Cisco.