1

לחץ על התחבר למערכת וידאו מערכות וידאו כדי להצטרף לפגישה מהתקן תואם. היישום מחפש מערכות וידאו בקרבת מקום.

2

אם היישום מזהה מערכות וידאו בקרבת מקום, תראה רשימה של ההתקנים האלה. בחר את מערכת הווידאו שבה ברצונך להשתמש מהרשימה.

3

אם אינך רואה את ההתקן הרצוי ברשימה, בחר חפש מערכת שיחה או מערכת וידאו או חפש מכשיר והזן את שם ההתקן שבו ברצונך להשתמש.

האפליקציה תתחבר באופן אוטומטי למערכת הווידאו שלך או שהיא תתקשר למכשיר שלך כשתבחר הצטרף לפגישה.

אם אפשרת לאפליקציה לזהות מכשירים קרובים (עבור אל תמונת הפרופיל והקש על הגדרות > התקנים), הקש על התחבר למכשיר כדי להצטרף לפגישה מהתקן וידאו תואם.התחבר להתקן בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

התחבר להתקן

לאחר שתתחבר למכשיר, ההתקן יצטרף לפגישה באופן אוטומטי בעת הקשה על הצטרף בשלב הבא.

באפשרותך להתחבר למכשירי וידאו מקומיים או למכשירי וידאו הרשומים בענן באמצעות אותם שלבים. האפליקציה מאזינה לאותות אולטרסאונד ממכשירי Webex באמצעות המיקרופון בטלפון כדי ליצור את החיבור. שום קטע שמע אינו מאוחסן או נשלח ל-Cisco.