1

Klikk på Koble til et videosystemVideosystemer for å bli med i møtet fra en kompatibel enhet. Appen leter etter videosystemer i nærheten.

2

Dersom appen oppdager videosystemer i nærheten, ser du en liste over disse enhetene. Velg videosystemet du vil bruke fra listen.

3

Hvis du ikke ser enheten du vil bruke, i listen, velger du Søk etter et anrops- eller videosystem eller Søk etter en enhet og skriver inn navnet på enheten du vil bruke.

Appen kobles enten automatisk til videosystemet, eller den ringer enheten når du velger Bli med i møte.

Hvis du har tillatt appen å oppdage enheter i nærheten (gå til profilbildet ditt og trykk på Innstillinger > enheter ), trykker du koble til en enhet for å bli med i møtet fra en kompatibel Koble til en enhet videoenhet. Velg enheten du vil koble til.

Koble til en enhet

Når du har koblet til en enhet, blir enheten automatisk med i møtet når du trykker bli med i neste trinn.

Du kan koble til lokale eller skyregistrerte videoenheter ved hjelp av de samme trinnene. Appen lytter etter ultralydsignaler fra Webex-enheter ved hjelp av mikrofonen på telefonen for å opprette tilkoblingen. Ingen lyd lagres eller sendes til Cisco.