Vytvorte priestor

1

V hornej časti zoznamu Spaces kliknite naa vyberte si Vytvorte priestor.


 
Môžete tiež kliknúťv hlavičke aplikácie a vyberte Vytvorte priestor.
2

Zadajte názov svojho priestoru. Pri zadávaní názvu svojho priestoru sa vám môže zobraziť zoznam podobných priestorov, v ktorých sa už nachádzate. Ak niektorý z nich vyhovuje vašim potrebám, kliknutím na názov priestoru prejdete na daný priestor.

3

Zadajte e-mailovú adresu alebo meno každej osoby, ktorú chcete do priestoru umiestniť. Pri zadávaní e-mailových adries sa tým filtruje aj zoznam podobných priestorov s názvom priestoru.

4

Kliknite Vytvorte.

1

Ísť do Správy, klepnite naa vyberte Vytvorte priestor.

2

Pomenujte priestor a klepnite na Ďalšie.

3

Zadajte niekoho meno alebo e-mailovú adresu a vyberte ich zo zoznamu navrhovaných ľudí, aby ste ich pridali do priestoru.

4

Potom klepnite na Vytvorte na vytvorenie priestoru.

1

Ísť do Správy, klepnite naa vyberte Vytvorte priestor.

2

(Voliteľné) Klepnite na Pridať ľudí, zadajte ich meno alebo e-mailovú adresu a vyberte ich zo zoznamu navrhovaných osôb, klepnite na OK aby ste ich pridali do priestoru.

3

Pomenujte priestor a potom klepnite na Vytvorte priestor.

1

V hlavičke aplikácie kliknite na Spojte ľudí.

2

KlikniteVytvorte priestor.

3

Zadajte mená alebo e-maily všetkých, ktorých chcete pridať, a pomenujte priestor.

4

Kliknite Vytvorte.