Change the format of captions

Než začnete

Webex Assistant je k dispozici v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars (k dispozici pouze pro hostitele ve webinářích v zobrazení webového vysílání).

Pro aplikaci Webex Assistant Webex . Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují Asistenta Webex.

1

Chcete-li změnit velikost pole s titulky, klikněte na libovolný bod na okraji pole a přetáhněte na požadovanou velikost.

2

Vybrat Další možnostina liště titulků.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Velikost písma a přetažením posuvníku zvětšete nebo zmenšete písmo.
  • Vyberte možnost Použít světlé pozadí nebo Použít tmavé pozadí .
4

Panel titulků přesuňte přetažením.

Chcete-li změnit velikost nebo přesunout panel titulků zpět na jeho výchozí místo, vyberte možnost Další možnosti na panelu titulků a vyberte Zpět na výchozí pozici .