Change the format of captions

Predtým ako začneš

Webex Assistant je dostupný v Webex Meetings a Webex Webinars (dostupný pre hostiteľov iba na webinároch v zobrazení webcast).

Webex Assistant je k dispozícii aj pre aplikáciu Webex. Stretnutia spustené alebo prihlásené z priestoru, ktorý nie je podporovaný Webex asistent.

1

Ak chcete zmeniť veľkosť poľa s titulkami, kliknite na ľubovoľný bod na okraji poľa a potiahnite na požadovanú veľkosť.

2

Vyberte Viac možnostív lište titulkov.

3

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte Veľkosť písma a potiahnutím posúvača zväčšite alebo zmenšite písmo.
  • Vyberte Použite svetlé pozadie alebo Použite tmavé pozadie.
4

Presuňte lištu s titulkami.

Ak chcete zmeniť veľkosť alebo presunúť lištu titulkov späť do jej predvolenej polohy, vyberte Viac možností v lište titulkov a vyberte Späť do predvolenej polohy.