Change the format of captions

Før du starter

Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings og Webex Webinars (kun tilgjengelig for verter i nettseminarer i nettpresentasjonsvisning).

Webex Assistant er også tilgjengelig for Webex-appen. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

1

Hvis du vil endre størrelsen på tekstingsboksen, klikker du på et punkt på kanten av boksen og drar til ønsket størrelse.

2

Velg Flere alternativeri bildetekstlinjen.

3

Gjør én av følgende:

  • Velg Skriftstørrelse og dra glidebryteren for å gjøre skriften større eller mindre.
  • Velg Bruk lys bakgrunn eller Bruk mørk bakgrunn.
4

Dra undertekstlinjen for å flytte den.

Hvis du vil endre størrelsen på eller flytte bildetekstlinjen tilbake til standardposisjonen, velger du Flere alternativer i bildetekstlinjen, og velg Tilbake til standardposisjon .