Change the format of captions

Преди да започнете

Webex Assistant е наличен в Webex Meetings и Webex Webinars (достъпно за хостове само в уебинари в изглед за уебкаст).

Webex Assistant е наличен и за приложението Webex . Събранията започнаха или се присъединиха от пространство не поддържат Webex Помощник.

1

За да преоразмерите полето за надписи, щракнете върху произволна точка от ръба на полето и плъзнете до предпочитания от вас размер.

2

Изберете Още опциив лентата за надписи.

3

Направете едно от следните неща:

  • Изберете Размер на шрифта и плъзнете плъзгача, за да направите шрифта по-голям или по-малък.
  • Изберете Използвайте светъл фон или Използвайте тъмен фон .
4

Плъзнете лентата с надписи, за да я преместите.

За да преоразмерите или преместите лентата с надписи обратно в позицията по подразбиране, изберете Още опции в лентата с надписи и изберете Връщане към позиция по подразбиране .