1

Přejděte na Zprávy > Teams,vyberte tým, který chcete upravit, a klepněte na Podrobnosti.

2

Klepněte na Změnit barvu týmu, vyberte barvu a pak klepněte na Uložit.

1

Přejděte na Zprávy > Teams,vyberte tým, který chcete upravit, a klepněte na PODROBNOSTI.

2

Klepněte na Změnit barvutýmu a vyberte barvu.