1

Otvorite Teams, odaberite tim koji želite urediti, a zatim dodirnite Detalji .

2

Dodirnite Promijeni bojutima, odaberite boju, a zatim Spremi.

1

Otvorite Teams, odaberite tim koji želite urediti, a zatim dodirnite DETALJI .

2

Dodirnite Promijeni boju tima , azatim odaberite boju.