1

Gå till Meddelanden > Teams , välj det team du vill redigera och knacka sedan på Information .

2

Knacka på Ändrateamfärg, välj en färg och sedan på Spara .

1

Gå till Meddelanden > Teams , välj det team som du vill redigera och tryck på INFORMATION .

2

Knacka på Ändrateamfärg och välj sedan en färg.