1

Gå till Meddelanden > Team väljer du det team som du vill redigera och trycker sedan på Detaljer .

2

Tryck Ändra teamfärg , välj en färg och tryck sedan på Spara .

1

Gå till Meddelanden > Team väljer du det team som du vill redigera och trycker på INFORMATION .

2

Tryck Ändra teamfärg och välj sedan en färg.