1

Gå till Team , välj det team du vill redigera och knacka sedan på Information.

2

Knacka på Ändrateamfärg, välj en färg och sedan på Spara .

1

Gå till Teams , välj det team du vill redigera och tryck på INFORMATION.

2

Knacka på Ändrateamfärg och välj sedan en färg.