1

Idite na stranicu > Teams ,izaberite tim koji želite da uredite, a zatim dodirnite Detalji .

2

Dodirnite Promeni boju tima ,odaberite boju, a zatim dodirnite Sačuvaj.

1

Idite na stranicu "> Teams", izaberite tim koji želite da uredite i dodirnite DETALJE.

2

Dodirnite Promeni boju tima , azatim odaberite boju.