1

Idite u aplikaciju razmena poruka > timove, izaberite tim koji želite da uredite, a zatim dodirnite Detalji.

2

Dodirnite Promeni boju tima, odaberite boju, a zatim dodirnite Sačuvaj.

1

Idite u aplikaciju razmena poruka > Timovi, izaberite tim koji želite da uredite i dodirnite DETALJE.

2

Dodirnite Promeni boju tima, a zatim odaberite boju.