1

Gå til Meldinger > Teams , velg teamet du vil redigere, og trykk deretter Detaljer .

2

Tapp Endre gruppefarge, velg en farge, og tapp deretter Lagre.

1

Gå til Meldinger > Teams , velg teamet du vil redigere, og trykk DETALJER .

2

Tapp Endre gruppefarge, og velg deretter en farge.