1

Gå til Meldinger > Teams , velg teamet du vil redigere, og trykk deretter på Detaljer .

2

Trykk på Endre teamfarge , velg en farge og trykk på Lagre .

1

Gå til Meldinger > Teams , velg teamet du vil redigere, og trykk på DETALJER .

2

Trykk på Endre teamfarge , og velg deretter en farge.