1

Gå til Team, velg teamet du vil redigere, og trykk deretter på Detaljer.

2

Trykk på Endre teamfarge, velg en farge, og trykk deretter på Lagre.

1

Gå til Team, velg teamet du vil redigere, og trykk på DETALJER.

2

Trykk på Endre teamfarge, og velg deretter en farge.