1

Przejdź do obszaru Wiadomości > Zespoły, wybierz zespół, który chcesz edytować, a następnie naciśnij pozycję Szczegóły.

2

Stuknij w Zmień kolor zespołu , wybierzkolor, a następnie stuknij w Zachowaj.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości > Teams , wybierz zespół, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję SZCZEGÓŁY .

2

Naciśnij pozycję Zmień kolor zespołu , a następnie wybierzkolor.