1

Przejdź do Wiadomości > Zespoły , wybierz zespół, który chcesz edytować, a następnie dotknij Szczegóły .

2

Dotknij Zmień kolor zespołu , wybierz kolor, a następnie dotknij Zapisz .

1

Przejdź do Wiadomości > Zespoły , wybierz zespół, który chcesz edytować, a następnie dotknij SZCZEGÓŁY .

2

Dotknij Zmień kolor zespołu , a następnie wybierz kolor.