1

נכנסים לקטע הודעות > צוותים, בוחרים את הצוות שרוצים לערוך ואז מקישים על פרטים.

2

מקישים על שינוי צבע הצוות, בוחרים צבע ואז מקישים על שמירה.

1

נכנסים לקטע הודעות > צוותים, בוחרים את הצוות שרוצים לערוך ומקישים על פרטים.

2

יש להקיש על שינוי צבע הצוות ולאחר מכן לבחור צבע.