1

עבור אל העברת הודעות > צוותים , בחר את הצוות שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש פרטים .

2

הקש שנה את צבע הצוות , בחר צבע ולאחר מכן הקש שמור .

1

עבור אל העברת הודעות > צוותים , בחר את הצוות שברצונך לערוך והקש פרטים .

2

הקש שנה את צבע הצוות , ולאחר מכן בחר צבע.