• U webů 42.3 a novějších nyní skryté titulky obsahují jméno řečníka vepředu.

  • Aplikace Webex si pamatuje, zda jste na předchozí schůzce nebo webináři použili automatické titulky a automaticky je zapne pro další schůzku.

  • Skryté titulky jsou k dispozici pro každého jednotlivého uživatele, když je zapnou, ale nemohou vidět skryté titulky, které byly zobrazeny před připojením ke schůzce.

  • Skryté titulky se ukládají, až když byla schůzka zaznamenána.

  • Systém Linux automatické skryté titulky v aplikaci Webex podporuje.

  • Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahrazují v urážlivém slově některá písmena. Vytvořili jsme vlastní filtr urážlivých slov generovaný z běžných urážlivých slov a vět. Pokračujeme v přidávání slov a frází tak, jak jsou pro nás identifikovány.

Nad ovládacími prvky pro schůzky se zobrazují titulky

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 4 sekundách.

Chcete-li zobrazit skryté titulky, klikněte na možnost Zobrazit skryté titulkyZobrazit skryté titulky v levém dolním rohu obrazovky.


 

Chcete-li zobrazit více nebo méně řádků textu, změňte velikost pole se skrytými titulky. Ukažte na libovolný okraj pole a přetáhněte úchyt pro změnu velikosti. Chcete-li pole vrátit do původní velikosti a polohy, klikněte na možnosti Více > Vrátit se k výchozí pozici a velikosti.

Co dělat dál

Pokud nemluvíte anglicky, francouzsky, německy nebo španělsky nebo máte problémy s porozuměním mluvčímu, aplikace pro schůzku nebo webinář dokáže v titulcích přeložit 13 jazyků do více než 100 dalších jazyků. Další informace naleznete v tématu Zobrazení překladu a přepisu v reálném čase v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars.

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 4 sekundách.

1

Klepněte na položky Další možnosti > Skryté titulky.

2

Zapněte nebo vypněte možnost Skryté titulky.

3

Chcete-li tato nastavení uložit, nastavení Skryté titulky zavřete.

Co dělat dál

Pokud nemluvíte anglicky, francouzsky, německy, španělsky nebo máte problémy s porozuměním mluvčímu, aplikace Webex Meetings dokáže v titulcích přeložit 13 jazyků do více než 100 dalších jazyků. Další informace naleznete v tématu Zobrazení překladu a přepisu v reálném čase v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars.

Pokud je schůzka zaznamenána bez zapnuté funkce Webex Assistant nebo skrytých titulků, přepis stránky po schůzce (v Kalendář > Recenze) není k dispozici.

Pokud je zapnut záznam i Webex Assistant nebo Skryté titulky, přepis stránky po schůzce (v Kalendář > Kontrola) zahrnuje pouze tu část schůzky, na které byly zapnuty funkce Webex Assistant nebo skryté titulky.