S dotykovým ovladačem si můžete rezervovat zasedací místnost až do půlnoci téhož dne, pokud je zasedací místnost k dispozici.

Když provedete rezervaci, zobrazí se v kalendáři zasedací místnosti. Rezervace provedená z dotykového ovladače se nezobrazí v kalendáři osoby, která rezervaci provedla.

Dnešní rezervaci můžete zkontrolovat klepnutím na tlačítko Kalendář místnosti na domovské obrazovce.


Rezervace na pokoji je k dispozici pouze pro sdílená zařízení.

1

Klepněte na tlačítko Rezervovat pokoj na domovské obrazovce.

2

Klepnutím na časové úseky si rezervujte pokoj na 15 minut nebo déle a klepněte na Rezervovat.

3

Zobrazí se oznámení, které potvrdí rezervaci pokoje.

V případě potřeby můžete právě vytvořenou rezervaci rozšířit. Na domovské obrazovce klepněte na Rezervovat pokoj . Poté klepnutím na tlačítko + 15 minut rezervaci prodlužte.

Zasedací místnost si můžete rezervovat kdykoli během hovoru.

1

Během hovoru klepněte na ikonu kalendáře .

2

Klepnutím na +15 min prodloužíte rezervaci o 15 minut. Opakujte to, chcete-li prodloužit déle v 15 minutových segmentech.Chcete-li zobrazit dnešní rezervace pokojů, klepněte na Kalendářpokojů.

3

Zobrazí se oznámení, které potvrdí rezervaci pokoje.

Rezervaci můžete prodloužit kdykoli během hovoru.

1

Během hovoru klepněte na ikonu kalendáře

2

Klepnutím na +15 min prodloužíte rezervaci o 15 minut. Opakujte to, chcete-li prodloužit déle v 15 minutových segmentech.Chcete-li zobrazit dnešní rezervace pokojů, klepněte na Kalendářpokojů.

3

Zobrazí se oznámení, které potvrdí rezervaci pokoje.

Zrušit můžete pouze rezervace provedené na zařízení pokoje. Rezervace provedené z kalendáře zrušit nelze.

1

Klepněte na tlačítko Rezervovat pokoj na domovské obrazovce.

2

Klepnutím na Odebrat schůzku zrušte.