• Řada Board and Desk: Rezervace pokojů je k dispozici pouze pro sdílená zařízení, která jsou registrována v cloudu nebo propojena s Webex Edge for Devices.

  • Ujistěte se, že je povoleno Povolit Control Hub spravovat konfigurace , pokud je zařízení propojeno s Edge for Devices.

  • Desk Series: Rezervace mimo pokoj je k dispozici pro sdílená zařízení, která jsou registrována v cloudu. Zařízení nemůže mít povolený hot-desking.

  • Nemůžete povolit rezervaci pokoje, když zařízení právě hovoří.

Chcete-li povolit rezervaci pokoje, postupujte podle těchto kroků v následujícím pořadí:

  • Konfigurovat hybridní kalendář

  • Konfigurovat účet plánování

  • Konfigurovat zařízení s kalendářem v centru Control Hub

Abyste mohli povolit rezervaci místností, musíte pro svou organizaci nakonfigurovat hybridní kalendář. Můžete jej nakonfigurovat pro Microsoft Exchange, Microsoft 365 nebo Kalendář Google.

Postup konfigurace hybridního kalendáře naleznete v Příručce k nasazení služby hybridního kalendáře Cisco Webex.


Pokud nejsou pro službu hybridního kalendáře povoleny plánovače schůzek a jedinými pozvanými účastníky povolenými ve službě jsou prostředky místnosti, je třeba zajistit, aby služba Exchange neměla zásady pro automatické odstraňování komentářů ke schůzkám. Nastavte možnost Odstranit komentáře na hodnotu False

Je nutné nakonfigurovat účet plánování, aby zařízení pro místnosti mohla plánovat schůzky.

Účet plánování se používá jako organizátor schůzek pro všechny schůzky rezervované ze zařízení Webex. Tento účet rezervuje místnost stejným způsobem jako běžný uživatel. Při rezervaci schůzek z účtu plánování a pozvání místnosti jsou dodržovány zásady místností v systému kalendáře. Ujistěte se, že jste zadali platnou e-mailovou adresu, která má oprávnění rezervovat místnosti, pro které chcete povolit rezervaci místností.

Protože se tento účet používá k rezervaci schůzek pro všechny místnosti dané konfigurace Exchange, je důležité zajistit, aby byla jeho schránka pravidelně čištěna. Vyčištění je nutné, aby nedošlo k překročení limitů služby Exchange. Pokud již máte ve službě Exchange nastavena vhodná pravidla uchovávání, ujistěte se, že se vztahují i na tento účet. V opačném případě je nutné nakonfigurovat schránku tak, aby se všechny výchozí složky (e-maily, odeslané položky a schůzky) po určitém počtu dní automaticky odstranily. Vyčištění zajišťuje, že účet může nadále plánovat schůzky jménem zařízení pro místnosti.

Podívejte se na následující zdroje týkající se služby Exchange:

1

Přihlaste se k webovému rozhraní Expressway.

2

Přejděte do Aplikace > Hybridní služby > Služby kalendáře > Konfigurace Microsoft Exchange.

3

V části Plánování zadejte platnou e-mailovou adresu účtu plánování, která se používá k rezervaci zasedacích místností.Je nutné nakonfigurovat účet plánování, aby zařízení pro místnosti mohla plánovat schůzky.

Účet plánování se používá jako organizátor schůzek pro všechny schůzky rezervované ze zařízení Webex. Tento účet rezervuje místnost stejným způsobem jako běžný uživatel. Při rezervaci schůzek z účtu plánování a pozvání místnosti jsou dodržovány zásady místností v systému kalendáře. Ujistěte se, že jste zadali platnou e-mailovou adresu, která má oprávnění rezervovat místnosti, pro které chcete povolit rezervaci místností.

Nakonfigurujte účet plánování pro Microsoft 365 z Control Hub. Na obrazovce zákazníka v portálu https://admin.webex.com přejděte do části Hybridní. Na kartě Hybridní kalendář pro Microsoft 365 klikněte na tlačítko Upravit nastavení.

Zaškrtnutím políčka povolíte pracovním prostorům plánovat schůzky. Zadejte platnou e-mailovou adresu pro účet plánování.Je nutné nakonfigurovat účet plánování, aby zařízení pro místnosti mohla plánovat schůzky.

Účet plánování se používá jako organizátor schůzek pro všechny schůzky rezervované ze zařízení Webex. Tento účet rezervuje místnost stejným způsobem jako běžný uživatel. Při rezervaci schůzek z účtu plánování a pozvání místnosti jsou dodržovány zásady místností v systému kalendáře. Ujistěte se, že jste zadali platnou e-mailovou adresu, která má oprávnění rezervovat místnosti, pro které chcete povolit rezervaci místností.

Konfigurace účtu plánování pro Kalendář Google z centra Control Hub. Na obrazovce zákazníka v portálu https://admin.webex.com přejděte do části Hybridní. Na kartě Hybridní kalendář pro Google klikněte na tlačítko Upravit nastavení.

Zaškrtnutím políček povolíte organizaci používat zdroje kalendáře a pracovním prostorům plánovat schůzky. Ujistěte se, že jste nakonfigurovali účet ACL, a zadejte e-mail pro tento účet.Než povolíte rezervaci místností, je třeba zkontrolovat, zda je pro tato zařízení povolena funkce One Button to Push (OBTP). Pokud chcete, aby lidé ve vaší organizaci používali hlasové příkazy pro rezervaci místností a další ovládání zařízení, povolte funkci Webex Assistant.

Zkontrolujte, zda je kalendář povolen pro pracovní prostory, pro které povolujete rezervaci místností.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Pracovní prostory. V seznamu pracovních prostorů vyberte pracovní prostory, které chcete konfigurovat, a klikněte na tlačítko Upravit.

2

V části Rezervace v místnosti vyberte z rozevírací nabídky možnost Zapnuto.

Jednotlivé pracovní prostory: Pokud chcete povolit rezervaci místnosti pro jeden pracovní prostor, vyberte pracovní prostor a klikněte na ozubené kolečko v sekci Kalendář . Vyberte možnost Upravit nastavení rezervace v místnosti a zapněte rezervaci v místnosti.