Jak si nastavíte přesměrování hovorů, závisí na telefonní službě, kterou máte. Pokud si nejste jistí, je tu snadný způsob, jak to zjistit.

Pokud nevidíte nastavení Předávání hovorů, budete jej možná muset nejprve zapnout na portálu Samoobslužná péče. Můžete být obeznámeni s používáním portálu Self Care k nastavení možností pro váš telefon.Aplikace Webexpoužívá tato nastavení a umožňuje k nim pohodlně přidávat z aplikace.

1

Přejděte na svou profilovou fotku, vyberte Nastavení (Windows) nebo Předvolby (Mac) a klikněte na Volání.

2

Pro otevření portálu ve webovém prohlížeči přejděte na položku Další nastavení volání a klikněte na položku Pokročilá nastavení volání.

3

Vyberte položku Moje telefony a podle pokynů přidejte číslo, na které chcete přepojit své telefonní hovory.

4

Po zapnutí přesměrování hovorů můžete v zápatí aplikace přejít na a vybrat, kam chcete přesměrovat své telefonní hovory. Odtud můžete přesměrovat hovory do hlasové schránky, na jinou pracovní linku, pokud máte více řádků, nebo na číslo, které jste nastavili dříve. Chcete-li přidat nové číslo, přejděte do části Otevřít předvolby volání a přejděte zpět na svůj portál vlastní péče.

Nastavení telefonu a přesměrování se změní na zelené a zůstane tak, dokud nezměníte nastavení zpět na Nepřeposílat hovory.

1

Přejděte na svou profilovou fotku, vyberte Nastavení (Windows) nebo Předvolby (Mac) a klikněte na Volání.

2

Přejděte na Volat dopředu a poté přidejte číslo pro přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo zvolte přesměrování hovorů do hlasové schránky.

Po zapnutí přesměrování hovorů se nastavení telefonu a přesměrování v zápatí aplikace změní na zelené a zůstane tak, dokud nastavení nezměníte zpět na Nepřeposílat hovory. Odtud můžete spravovat přesměrování hovorů.

1

Klepni na svoji profilovou fotku a přejdi na Nastavení > Volání a vyberte, kam chcete telefonní hovory přesměrovat, například do hlasové schránky nebo na číslo, které jste nastavili dříve. Nebo můžete přidat další číslo.

Až skončíte, ikona Volání v dolní části aplikace změní vzhled a v horní části seznamu Volání se zobrazí banner s informacemi o tom, kde jsou vaše hovory přesměrovávány.