Pokud je pro zařízení povoleno bezdrátové připojení, můžete na dotykovém rozhraní přepínat mezi kabelovým připojením a Wi-Fi. Pokud chcete používat Wi-Fi, nejprve odpojte ethernetový kabel.

K Wi-Fi se můžete připojit, pokud vaše síť používá jeden z těchto typů zabezpečení:

 • Otevřené

 • Osobní

  • WPA2-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA2-PSK-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA3-SAE-CCMP128(AES)

 • Podnik

  • WPA2-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA2-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA3-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA3-FT-802.1x-CCMP128(AES)

Pro Enterprise jsou podporovány následující typy IEEE 802.1x:

 • EAP-PEAP MSCHAPv2

 • VOP EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST


Správci sítě by si také měli přečíst tento článek, ve kterém jsou uvedeny osvědčené postupy při konfiguraci připojení Wi-Fi.

Aby bylo připojení dostatečně stabilní, musí se na obrazovce zobrazovat alespoň tři čárky signálu bezdrátové sítě. Nemůžete se připojit k sítím, které vyžadují přihlášení prostřednictvím vstupní stránky.

Systém si pamatuje pouze jednu síť v daný okamžik. Pokud budete přepínat mezi různými sítěmi, budete muset znovu zadat přístupové heslo.

1

Otevřete ovládací panel na svém zařízení přejetím zprava nebo klepnutím na knoflík. Poté klepněte na Nastavení zařízení .

2

Přejděte na Síť a služby a klepněte na Připojení k síti .

Na další obrazovce klepněte na Wi-Fi . Pokud je síť Wi-Fi vypnutá, klepnutím na přepínač ji zapněte.

3

Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť skrytá, klepněte na Připojit se k jiné síti a nastavte Wi-Fi ručně.

4

Podle potřeby zadejte uživatelské jméno a přístupovou frázi. Klepnutím na šipku vpravo zahájíte proces připojení.

5

Po dokončení klepněte na šipku doleva pro návrat na obrazovku Nastavení. Poté klepnutím na tlačítko Zavřít nebo někde mimo okno Nastavení jej zavřete.

Po připojení můžete kdykoli přistupovat k nastavení Wi-Fi a kontrolovat stav sítě, a to i během hovoru. Otevřete ovládací panel, klepněte na Nastavení zařízení , přejděte na Nastavení > Síťové připojení > Wi-Fi a potom klepněte na název připojené sítě. Na další obrazovce klepněte na Pokročilé Wi-Fi podrobnosti a zobrazí se stav sítě.