När trådlös anslutning är aktiverad på en enhet kan du växla mellan trådbunden och trådlös anslutning via pekskärmen. För att använda Wi-Fi ska du koppla bort Ethernet-kabeln.

Du kan ansluta till Wi-Fi om ditt nätverk använder någon av dessa säkerhetstyper:

 • Öppen

 • Personlig

  • WPA2-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA2-PSK-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA3-SAE-CCMP128(AES)

 • Företag

  • WPA2-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA2-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA3-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA3-FT-802.1x-CCMP128(AES)

Följande IEEE 802.1x-typer stöds för Enterprise:

 • EAP-PEAP MSCHAPv2

 • EAP-PEAP GTC

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST


Nätverksadministratörer bör även läsa den här artikeln för att få rekommendationer om bästa praxis när du konfigurerar en trådlös anslutning.

Det trådlösa nätverket måste visa minst tre staplar på skärmen för att anslutningen ska vara tillräckligt stabil. Du kan inte ansluta nätverk som kräver inloggning via en startsida.

Systemet kommer bara ihåg ett nätverk åt gången. Om du växlar mellan olika nätverk måste du ange lösenordsfrasen igen.

1

Öppna kontrollpanelen på din enhet genom att svepa från höger eller trycka på knapp. Tryck sedan på Enhetsinställningar .

2

Bläddra till Nätverk och tjänster och knacka på Nätverksanslutning.

På nästa skärm trycker du på Wi-Fi . Om Wi-Fi är inaktiverat knackar du på reglaget för att slå på det.

3

Välj det trådlösa nätverket du vill ansluta till. Om nätverket är dolt trycker du på Gå med i annat nätverk och ställer in Wi-Fi manuellt.

4

Skriv in användarnamnet och lösenfrasen om det behövs. Tryck på högerpilen för att starta anslutningsprocessen.

5

När du är klar trycker du på vänsterpilen för att gå tillbaka till skärmen Inställningar. Tryck sedan på stängningsknappen eller någonstans utanför fönstret Inställningar för att stänga det.

När du har anslutit kan du komma åt WiFi-inställningarna och kontrollera nätverkets status när som helst, inklusive under ett samtal. Öppna kontrollpanelen, tryck på Enhetsinställningar , gå till Inställningar > Nätverksanslutning > Wi-Fi och tryck sedan på det anslutna nätverkets namn. På nästa skärm trycker du på Avancerade Wi-Fi detaljer för att se nätverkets status.