Přepisy jsou k dispozici pouze v angličtině pro Webex.

Na webu Webex přejděte na Nastavení > Nahrávání a zaškrtněte políčko Vytvořit přepisy nahrávání pro všechny mé nahrávky MP4.


 

Pokud tuto možnost nevidíte, správce webu se rozhodl vytvořit přepisy automaticky pro všechny záznamy, nebo vám neumožnil automaticky vytvářet přepisy záznamů.

Co dělat dál

Chcete-li zobrazit přepis záznamu, viz Zobrazit, vyhledat a upravit přepisy záznamu Webex.

Otázka: Jak dlouho trvá, než se záznam přepíše?

Odpověď: Ve většině případů se přepis zobrazí v rozmezí dvojnásobku doby trvání vaší schůzky, webináře nebo události, která je přepisována. Za výjimečných okolností však může trvat až 24 hodin, než se přepis objeví, a to buď kvůli velikosti schůzky, webináře nebo události, nebo kvůli dočasné zátěži na přepisovacím motoru.

Otázka: Jak mohu stáhnout přepisy?

Odpověď: Přepisy si můžete stáhnout z webu služby Webex v moderním zobrazení.

Otázka: Proč nevidím své přepisy?

Odpověď: Přepisy nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

  • Váš účet nebyl zapnut pro přepisy.Pokud při přehrávání nahrávek nevidíte panel přepisů, pak nemáte zapnutou službu přepisu. Chcete-li zapnout službu přepisu, obraťte se na správce webu.

  • Na panelu přepisu se místo přepisu zobrazí chyba – pokud se očekává, že celková kvalita/přesnost přepisu bude nízká, systém přepis nevytvoří. K tomu může dojít, pokud byla kvalita zvuku na schůzce špatná kvůli následujícím omezením:

    • Hlučné pozadí

    • Špatná akustika

    • Ve zvuku se vyskytují neanglická slova

    • Silné přízvuky