Transkripsjoner er bare tilgjengelige på engelsk for Webex.

1

til Innstillinger > Innspilling på Webex-området, og merk av for Opprett opptaksutskrifter for alle MP4-opptakene mine .

Hvis du ikke ser dette alternativet, har nettstedsadministratoren valgt å opprette transkripsjoner automatisk for alle opptak, eller nettstedsadministratoren har ikke tillatt deg å opprette opptaksutskrifter automatisk.

2

Hvis du vil vise opptaksutskriften, kan du se Vise, søke etter og redigere Webex-opptaksutskrifter.

Spørsmål: Er det et gebyr for bruk av utskriftstjenesten?

Svar: Tjenesten for opptaksutskrift medfører ingen tilleggskostnader for kunder som for øyeblikket har NBR (Nettverksbasert opptaker) aktivert. Administratorer må sørge for at NBR- og utskriftsfunksjonen er PÅ for nettstedene deres.

Spørsmål: Er utskriftstjenesten tilgjengelig i mitt område?

Svar: Utskriftstjenesten er tilgjengelig globalt for alle kunder som bruker NBR. Tjenesten for opptaksutskrift støtter imidlertid bare engelsk språk. Hvis møtet ditt er på et annet språk enn engelsk, kan det hende at den resulterende utskriften er uten betydning.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det før et opptak blir transkribert?

Svar: I de fleste tilfeller tar ikke utskriftsprosessen mer enn dobbelt så lang tid som møtet som blir transkribert. I sjeldne tilfeller kan det imidlertid ta opptil 24 timer før en utskrift vises, enten på grunn av størrelsen på møtet, eller på grunn av den midlertidige belastningen på transkripsjonsmotoren.

Spørsmål: Hvordan laster jeg ned utskriftene?

Svar: Du kan laste ned utskriftene fra Webex-nettstedet i Moderne visning.

Spørsmål: Hvorfor ser jeg ikke utskriftene mine?

Svar: Transkripsjoner er kanskje ikke tilgjengelige av følgende årsaker:

  • Kontoen din er ikke aktivert for utskrifter – hvis du ikke ser et transkripsjonspanel når du spiller av opptakene dine, har du ikke transkripsjonstjenesten aktivert. Kontakt nettstedsadministratoren for å aktivere utskriftstjenesten.

  • Du ser en feil i transkripsjonspanelet i stedet for utskriften – systemet vil ikke produsere en utskrift hvis utskriftens generelle kvalitet/nøyaktighet forventes å være dårlig. Det kan skje hvis lydkvaliteten i møtet var dårlig på grunn av følgende begrensninger:

    • Støyende bakgrunn

    • Dårlig akustikk

    • Ikke-engelske ord til stede i lyden

    • Tykke aksenter