Vytvoření účtů Webex

Jako správce IT zdravotnického zařízení musíte nejprve nastavit účty Webex pro každou místnost pacienta, která může sdílet mobilní zařízení, stejně jako jste to udělali pro každého z uživatelů vašeho webu.

Ujistěte se, že nastavení webu a předvolby účtu umožňují uživatelům volný vstup do osobní místnosti.

Zpřístupněte název webu Webex, uživatelská jména účtů a heslo všem členům týmu, kteří spravují zařízení a setkávají se s pacienty.

Konfigurace zařízení pro aplikaci Webex Meetings

Správce IT nebo jiný člen zdravotnického personálu musí mobilní zařízení nakonfigurovat pomocí softwaru pro správu mobilních zařízení (MDM). To umožňuje zaměstnancům rychle se přihlásit k účtům a snadno přepínat účty na stejném zařízení.

1

Na každém sdíleném mobilním zařízení otevřete mobilní aplikaci Schůzky.

2

Otevřete software MDM a přejděte do aplikace Webex > Spravované konfigurace .

3

Zadejte následující informace pomocí vlastní adresy URL webu, uživatelského jména a hesla.

Klíč EnableAutomaticPR zadejte jenom v případě, že chcete schůzku zahájit automaticky.

Klíč Typ hodnoty Hodnota
SiteURL Řetězec spolecnost.webex.com
Uživatelské jméno Řetězec místnost100
UserPassword Řetězec heslo
EnableAutomaticPR Logická hodnota (pravda nebo nepravda) Povolte automatické otevření osobní místnosti schůzek.
4

Klepnutím na Uložit se automaticky přihlásíte do aplikace Schůzky a zahájíte schůzku v osobní místnosti.

5

Chcete-li automaticky přepnout na jiný účet, zadejte jiný uživatelský název účtu, například room101, a klepněte na Uložit.

6

Pokud jste schůzku nezahájili automaticky, klepněte na Zahájit schůzku.

7

Po otevření schůzky vyberte zvukové připojení a ujistěte se, že je zapnuté video.

Přístroj je nyní připraven k tomu, aby se pacient setkal s členem lékařského týmu.

Setkejte se s pacientem

Když je čas, aby se členové lékařského týmu setkali s pacienty virtuálně, mohou se připojit k osobnímu pokoji účtu pacienta pomocí notebooku nebo mobilního zařízení. Pacient bude čekat, až vás uvidí.

  • Z notebooku zadejte do prohlížeče ULR osobní místnosti, podobně jako společnost.webex.com/join/room100.

  • Na mobilním zařízení otevřete mobilní aplikaci Schůzky a klepněte na Připojit se ke schůzce . Poté zadejte ID osobní místnosti, podobně jako room100, a klepněte na Připojit se.

Po otevření schůzky vyberte zvukové připojení a ujistěte se, že je video zapnuté.

Po návštěvě

Po skončení schůzky doporučujeme každé mobilní zařízení dezinfikovat a poté vymazat podle pokynů společnosti Apple.

Po resetování mobilního zařízení stáhněte, otevřete a znovu se přihlaste k softwaru MDM a aplikaci Schůzky, aby bylo mobilní zařízení k dispozici dalšímu pacientovi.