Tworzenie kont Webex

Jako administrator IT placówki opieki zdrowotnej musisz najpierw skonfigurować konta Webex dla każdej sali pacjentów, która może współużytkować urządzenie mobilne, tak jak w przypadku każdego użytkownika witryny.

Upewnij się, że ustawienia witryny i preferencje konta umożliwiają użytkownikom swobodne wchodzenie do pokoju osobistego.

Udostępnij nazwę witryny Webex, nazwy użytkowników kont i hasło wszystkim członkom zespołu, którzy zarządzają urządzeniami i spotykają się z pacjentami.

Konfigurowanie urządzeń dla aplikacji Webex Meetings

Administrator IT lub inny członek personelu medycznego musi skonfigurować urządzenie przenośne przy użyciu oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Dzięki temu pracownicy mogą szybko logować się na konta i łatwo przełączać konta na tym samym urządzeniu.

1

Na każdym udostępnionym urządzeniu przenośnym otwórz aplikację mobilną Spotkania.

2

Otwórz oprogramowanie MDM i przejdź do aplikacji Webex > Managed Configurations.

3

Wprowadź następujące informacje, używając własnego adresu URL witryny, nazwy użytkownika i hasła.

Wprowadź klucz EnableAutomaticPR tylko wtedy, gdy chcesz automatycznie rozpocząć spotkanie.

Klucz Typ wartości Wartość
SiteURL Ciąg tekstowy company.webex.com
UserName Ciąg tekstowy pokój100
Hasło użytkownika Ciąg tekstowy hasło
EnableAutomaticPR Boolean (Prawda lub Fałsz) Zezwól na automatyczne otwieranie pokoju osobistego spotkań.
4

Stuknij pozycję Zapisz, aby automatycznie zalogować się do aplikacji Spotkania i rozpocząć spotkanie w pokoju osobistym.

5

Aby automatycznie przełączyć się na inne konto, wprowadź inną nazwę użytkownika konta, na przykład room101, i dotknij opcji Zapisz.

6

Jeśli spotkanie nie rozpoczęło się automatycznie, naciśnij pozycję Rozpocznij spotkanie.

7

Po otwarciu spotkania wybierz połączenie audio i upewnij się, że wideo jest włączone.

Urządzenie jest teraz gotowe do spotkania pacjenta z członkiem zespołu medycznego.

Spotkaj się z pacjentem

Kiedy nadejdzie czas, aby członkowie zespołu medycznego spotkali się z pacjentami wirtualnie, mogą dołączyć do osobistego pokoju na koncie pokoju pacjenta za pomocą laptopa lub urządzenia mobilnego. Pacjent będzie czekał na ciebie.

  • Z laptopa wprowadź do przeglądarki Personal Room ULR, podobnie jak w firmowym.webex.com/join/room100.

  • Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację mobilną Spotkania i naciśnij pozycję Dołącz do spotkania. Następnie wprowadź osobisty identyfikator pokoju podobny do room100 i dotknij opcji Dołącz.

Po otwarciu spotkania wybierz połączenie audio i upewnij się, że wideo jest włączone.

Po wizycie

Po zakończeniu spotkania sugerujemy, aby każde urządzenie mobilne zostało wyleczone, a następnie usunięte zgodnie z instrukcjami Apple.

Po zresetowaniu urządzenia przenośnego pobierz, otwórz i zaloguj się ponownie do oprogramowania MDM i aplikacji Spotkania, aby udostępnić urządzenie przenośne następnemu pacjentowi.