Webex-accounts maken

Als IT-beheerder van de gezondheidsfaciliteit moet u eerst Webex-accounts instellen voor elke vergaderruimte die mogelijk een mobiel apparaat deelt, net als voor al uw sitegebruikers.

Zorg ervoor dat de site-instellingen en de voorkeuren van het account gebruikers toestaan de persoonlijke ruimte naar vrij te betreden.

Maak de Naam van de Webex-site, de gebruikersnamen van het account en het wachtwoord beschikbaar voor alle teamleden die de apparaten en vergadering met gebruiksgegevens beheren.

Apparaten configureren voor de Webex Meetings-app

De IT-beheerder of een ander lid van het zorgpersoneel moet het mobiele apparaat configureren met behulp van MDM-software (mobile device management). Hierdoor kan het personeel zich snel aanmelden bij accounts en eenvoudig tussen accounts schakelen op hetzelfde apparaat.

1

Open op elk gedeeld mobiel apparaat de mobiele Meetings-app.

2

Open uw MDM-software en ga naar de Webex-app > Beheerde configuraties.

3

Voer de volgende informatie in met behulp van uw eigen site-URL, gebruikersnaam en wachtwoord.

Voer de sleutelAutomatischpr inschakelen alleen in als u een vergadering automatisch wilt starten.

Sleutel Type waarde Waarde
SiteURL tekenreeks bedrijf.webex.com
UserName tekenreeks ruimte100
UserPassword tekenreeks wachtwoord
Automatischpr inschakelen Booleaanse (Waar of Onwaar) De persoonlijke vergaderruimte van Meetings automatisch laten openen.
4

Tik op Opslaan om u automatisch aan te melden bij deMeetings-app en een vergadering te starten in de algemene persoonlijke ruimte.

5

Als u automatisch naar een ander account wilt schakelen, voert u een andere gebruikersnaam voor het account in, zoals ruimte101, en tikt u op Opslaan.

6

Als u de vergadering niet automatisch hebt gestart, tikt u op Vergaderingstarten.

7

Wanneer de vergadering wordt geopend, kiest u de audioverbinding en zorgt u dat video is aan.

Het apparaat is nu klaar om met een medisch teamlid te vergaderen.

Vergaderen met de geduld

Wanneer het tijd is voor de leden van het medisch team om virtueel te vergaderen, kunnen ze met de laptop of het mobiele apparaat deelnemen aan de persoonlijke ruimte van het gebruikersruimteaccount. De geduld wacht om u te zien.

  • Voer vanaf een laptop de PERSOONLIJKE ruimte-FIREFOX in uw browser in, vergelijkbaar met de naam .webex.com/join/room100.

  • Open de mobiele Meetings-app vanaf een mobiel apparaat en tik op Deelnemen aan vergadering. Voer vervolgens de id van de persoonlijke ruimte in, vergelijkbaar met ruimte100, en tik op Deelnemen.

Nadat de vergadering is geopend, kiest u uw audioverbinding en zorgt u dat uw video is aan.

Na het bezoek

Wanneer de vergadering is beëindigd, raden wij aan dat elk mobiel apparaat wordt geserd en vervolgens gewist volgens de instructies van Apple.

Nadat het mobiele apparaat opnieuw is ingesteld, downloadt, opent en meld u zich opnieuw aan bij de MDM-software en de Meetings-app om het mobiele apparaat beschikbaar te maken voor de volgende patient.