Náhlavní soupravu přepněte do režimu párování tak, aby ji mohla vyhledat ostatní zařízení. Pro maximální využití náhlavní soupravy si do svého mobilního zařízení stáhněte a nainstalujte aplikaci Cisco Headsets.

Vaše náhlavní souprava Cisco 730 může ušetřit až osm různých Bluetooth® zařízení a udržovat současná připojení až se dvěma zařízeními současně.


Pokud vaše náhlavní souprava používá firmware verze 1-7 nebo starší a již má dva zdroje v aktivním Bluetooth, musíte se odpojit, abyste mohli uložit další Bluetooth zařízení na náhlavní soupravu. V průběhu firmwaru 1-8 nebo novějšího se starší dva odpojené zdroje vypustí, aby umožnily párování s novým zařízením.

1

Posuňte a na dvě vteřiny přidržte přepínač Napájení/Bluetooth, dokud nezačne blikat kontrolka Bluetooth.

Náhlavní souprava Cisco 730 v párovacím režimu.
2

Na svém zařízení povolte Bluetooth.

Na většině volacích zařízeních funkci Bluetooth povolíte nebo zakážete v nabídce Nastavení.

3

V seznamu zařízení vyberte svou náhlavní soupravu.

Standardně se vaše náhlavní souprava zobrazí v seznamu zařízení jako Cisco náhlavní souprava 730 následovaná posledními třemi číslicemi sériového čísla náhlavní soupravy. Název zařízení můžete přizpůsobit prostřednictvím mobilní aplikace Cisco.