Ujistěte se, že osoba, se kterou mluvíte, je připojena k zařízení TelePresence.

Kameru můžete ovládat na dálku pouze v případě, že vzdálené zařízení nemá aktivované sledování kamery. Tam kamera sleduje aktivní reproduktor.

Nemáte vzdálený přístup k žádným přednastaveným kamerám.

1

Pro zobrazení ovládacího panelu vyberte Far End Camera Control. Kameru můžete naklonit nahoru nebo dolů, posunout doleva nebo doprava a dokonce přiblížit nebo oddálit.

2

Po dokončení ovládání fotoaparátu znovu zvolte Far End Camera Control pro skrytí ovládacího panelu a pokračujte v hovoru.