Proverite da li je osoba sa kojom razgovarate povezana sa TelePresence uređajem.

Kameru možete da kontrolišete na daljinu samo ako krajnji uređaj nema aktivirano praćenje kamere. Tu kamera prati aktivni zvučnik.

Nemate daljinski pristup nikakvim podešavanjima kamere.

1

Izaberite kontrolu udaljene kamere da biste prikazali kontrolnu tablu. Kameru možete nagnuti gore ili dole, pomerati levo ili desno, pa čak i zumirati ili udaljiti.

2

Kada završite kontrolu kamere, ponovo izaberite kontrolu udaljene kamere da biste sakrili kontrolnu tablu i nastavite sa pozivom.