Morate imati poteškoća podesiti da Unified CM koristite daleke kontrola kamere.

Uverite se da je osoba sa kojom razgovarate povezana sa TelePresence uređajem.

Kameru možete da upravljate daljinski samo ako na drugom uređaju nije omogućeno praćenje kamere. Tamo kamera prati aktivni govornik.

Nemate nijednu aplikaciju daljinski pristup kameri.

1

Izaberi upravljanje kamerom na drugom krajuda biste prikazali kontrolna tabla. Možete naglo da nagnete kameru nagore ili nadole, pa čak i da umanjite ili umanjite.

2

Kada završite sa upravljanjem kamerom, ponovo izaberite opciju "Kontrola kamere na daljem kraju" da biste sakrili kontrolna tabla i nastavili sa pozivom.