Uverite se da je osoba sa kojom razgovarate povezana sa TelePresence uređajem.

Kameru možete da upravljate daljinski samo ako na drugom uređaju nije omogućeno praćenje kamere. Tamo kamera prati aktivni govornik.

Nemate nijednu aplikaciju daljinski pristup kameri.

1

Izaberite kontrolu kamere na daljem kraju da biste prikazali kontrolna tabla. Možete naglo da nagnete kameru nagore ili nadole, pa čak i da umanjite ili umanjite.

2

Kada završite sa upravljanjem kamerom, ponovo izaberite opciju "Kontrola kamere na daljem kraju" da biste sakrili kontrolna tabla i nastavili sa pozivom.