Morate biti postaviti s Unified CM da biste koristili kontrola kamere na daljinu.

Provjerite je li osoba s kojom razgovarate povezana s TelePresence uređajem.

Kamerom možete daljinski upravljati samo ako udaljeni uređaj nema omogućeno aktivirano praćenje kamere. Tu kamera prati aktivni govornik.

Nemate daljinski pristup nijednoj unaprijed postavljenoj kameri.

1

Odaberite Kontrola kamere na daljinu za prikaz upravljačka ploča. Možete naginjati kameru gore ili dolje, pomicati lijevo ili desno, pa čak i zumirati ili umanjiti.

2

Kada završite s upravljanjem kamerom, odaberite Kontrola kamere na daljinu ponovno da sakrijete upravljačka ploča i nastavite s pozivom.