Sørg for at personen du snakker med er koblet til en TelePresence-enhet.

Du kan bare fjernstyre et kamera hvis fjernenheten ikke har aktivert kamerasporing. Det er der kameraet følger den aktive høyttaleren.

Du har ikke ekstern tilgang til noen forhåndsinnstillinger for kameraet.

1

Velg Far End Camera Control for å vise kontrollpanelet. Du kan vippe kameraet opp eller ned, panorere til venstre eller høyre, og til og med zoome inn eller ut.

2

Når du er ferdig med å kontrollere kameraet, velger du Far End Camera Control igjen for å skjule kontrollpanelet og fortsette med samtalen.