Kontrollera att personen du pratar med är ansluten till en TelePresence enhet.

Du kan endast fjärrstyra en kamera om enheten med fjärrstyrning inte har aktiverat kameraspårning. Det är där kameran följer aktiv talare.

Du har inte fjärråtkomst till några förinställda kameror.

1

Välj Far End Camera Control (Bortre kamerakontroll) för att visa kontrollpanel. Du kan lutning kameran upp eller ner, panorera åt vänster eller höger och till och med zooma in eller ut.

2

När du har styrat kameran igen väljer du Far End Camera Control (Bortre kamerakontroll) för att dölja kontrollpanel och fortsätta med ditt samtal.