ודא שהאדם שאתה מדבר איתו מחובר למכשיר TelePresence .

אתה יכול לשלוט במצלמה מרחוק רק אם במכשיר הקצה המרוחק לא מופעל מעקב אחר מצלמה. זה המקום שבו המצלמה עוקבת אחר דובר פעיל.

אין לך גישה מרחוק לאף מצלמה מוגדרת מראש.

1

בחר את בקרת מצלמה רחוקה כדי להציג את לוח בקרה. אתה יכול להטות את המצלמה למעלה או למטה, לזוז שמאלה או ימינה, ואפילו התקרבות או להתרחק.

2

כשתסיים לשלוט במצלמה, בחר את ה בקרת מצלמה רחוקה שוב כדי להסתיר את לוח בקרה ולהמשיך בשיחה.