Upewnij się, że osoba, z którą rozmawiasz, jest połączona z urządzeniem TelePresence.

Kamerą można sterować zdalnie tylko wtedy, gdy urządzenie odległe nie ma włączonej funkcji śledzenia kamery. To tam kamera podąża za aktywnym mówcą.

Nie masz zdalnego dostępu do żadnych ustawień wstępnych kamery.

1

Wybierz opcję Sterowanie kamerą dalekosiężną, aby wyświetlić panel sterowania. Możesz przechylać kamerę w górę lub w dół, przesuwać w lewo lub w prawo, a nawet powiększać lub pomniejszać.

2

Gdy skończysz sterować kamerą, ponownie wybierz opcję Sterowanie kamerą dalekosiężną, aby ukryć panel sterowania i kontynuować rozmowę.