Aby korzystać z funkcji sterowania kamerą zdalną, należy skonfigurować usługę Unified CM.

Upewnij się, że osoba, z którą rozmawiasz, jest połączona z urządzeniem TelePresence .

Kamerą można sterować zdalnie tylko wtedy, gdy urządzenie końcowe nie ma włączonej funkcji śledzenia kamery. W tym miejscu kamera podąża za aktywnym mówcą.

Nie masz zdalnego dostępu do żadnych ustawień wstępnych kamery.

1

Wybierz opcję Far End Camera Controlaby pokazać panel sterowania. Możesz przechylać kamerę w górę lub w dół, przesuwać w lewo lub w prawo, a nawet powiększać lub pomniejszać.

2

Po zakończeniu sterowania kamerą wybierz przycisk Sterowanie kamerą dalekosiężną ponownie, aby ukryć panel sterowania i kontynuować połączenie.