Access audio settings during a meeting

Použijte funkci ztlumit nebo zrušit ztlumení na sebe

Informace o nastavení zvuku naleznete zde Vyberte nastavení zvuku pro Webex Meetings a Webex Webinars .

Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení, klikněte na možnost Ztlumit.Mutenebo zrušit ztlumeníUnmute.


 

Můžete použít také klávesová zkratka Ctrl + M pro systém Windows nebo Command + Shift + M pro Mac se můžete ztlumit a zrušit ztlumení.

Pokud chcete hovořit a ztlumit své ztlumení, můžete své ztlumení dočasně zrušit podržením mezerníku. Až domluvíte, uvolněte mezerník, abyste se znovu ztlumili. Pokud hostitel neumožňuje účastníkům, aby si zrušili ztlumení, obdržíte oznámení.

Pokud se pokusíte hovořit a ztlumíte své ztlumení, zobrazí se zpráva s informací, že máte nejprve zrušit své ztlumení nebo máte-li dát hostiteli vědět, že chcete ztlumit své ztlumení.


 

Pokud jste nic neříkali více než 60 sekund a znovu začnete hovořit, zobrazí se na obrazovce zpráva pro zrušení ztlumení.

Můžete také stisknout *6 na videozařízení se můžete ztlumit nebo zrušit.

You're muted notification

Pokud počítač používáte pro zvuk, můžete se ztlumit a zrušit ztlumení svého zvuku pomocí ovládacích prvků náhlavní soupravy. Váš stav ztlumení se zobrazí v ovládacích prvcích schůzky a Účastníci panelu. Podobně, ztlumení a zrušení ztlumení v aplikaci pro počítač ovlivní také vaši náhlavní soupravu.

Pokud hostitel zabránil účastníkům ve zrušení jejich ztlumení ve schůzkách nebo webinářích, můžete své ztlumení zrušit až poté, co vám hostitel odešle požadavek. Po obdržení žádosti klikněte Zrušit ztlumení mého ztlumení . Chcete-li ponechat mikrofon vypnutý, klikněte na Zůstat ztlumený .

Pokud se připojujete pouze pomocí telefonu, přečtěte si Aplikace Webex | Přístup k funkcím schůzky pomocí klávesnice telefonu.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení připojeného zařízení

Když se připojíte ke schůzce pomocí spárovaného zařízení, můžete zařízení ztlumit nebo ztlumit ze schůzky.

Chcete-li své zařízení ztlumit nebo zrušit ztlumení, klikněte na Ztlumit zařízení nebo Zrušit ztlumení zařízení

Ztlumit při sdílení

Při sdílení klikněte na možnost Ztlumit mě na ovládacím panelu schůzky nebo webináře v horní části obrazovky ztlumíte mikrofon.

Muting from the sharing toolbar

Ztlumit ostatní jako hostitel nebo spoluhostitel

Pokud jste hostitelem nebo spoluhostitelem schůzky nebo webináře, máte k dispozici možnosti, které vám pomohou schůzku nebo webinář moderovat. Můžete ztlumit jednotlivce nebo všechny najednou, zabránit účastníkům v zrušení jejich ztlumení nebo automaticky ztlumit účastníky při připojení. Účastníci webináře mají ztlumený zvuk vždy a ztlumení nelze zrušit, pokud k tomu nedostanou povolení. Ztlumit účastníky je užitečné, když slyšíte hluk na pozadí nebo když účastníci mluví mimo pořadí.

1

Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení konkrétních osob nebo uživatelů videozařízení, přejděte na panel Účastníci, najděte jejich jméno a klikněte na tlačítko Ztlumit.Mutenebo zrušit ztlumeníUnmute. Když kliknete Zrušit ztlumení , odešlete účastníkovi žádost, která jej vyzve, aby si zrušil ztlumení.

2

Chcete-li ztlumit všechny uživatele kromě sebe a přednášejícího najednou, otevřete Účastníci a poté vyberte možnost Ztlumit všechny nebo Zrušit ztlumení všech .

3

Chcete-li účastníky po připojení ke schůzce nebo události automaticky ztlumit, přejděte na Účastníci panelu a klikněte na tlačítko Ztlumit při vstupu .

Zabrání účastníkům v zrušení ztlumení

Ve výchozím nastavení se účastníci schůzky mohou libovolně ztlumit a zrušit ztlumení, když chtějí hovořit. V některých případech, například v prostředí velkých schůzek, učebny nebo školení, kde chcete minimalizovat rušivé vlivy a vybrat, kdo může hovořit, můžete účastníkům zabránit, aby si zrušili ztlumení.

To je užitečné v případě, že chcete dostávat otázky od účastníků schůzky. Můžete například požádat účastníky schůzky, aby zvedli ruku, pokud chtějí hovořit. Informace o zvedání ruky naleznete zde Zvedněte ruku v Webex Meetings a webinářům .

Hostitel schůzky a spoluhostitel může dokonce řídit, zda jsou účastníci oprávnění zrušit své ztlumení v jednotlivé schůzka ve skupinách ve skupinách.


 

Hostitelé, spoluhostitelé a přednášející mohou ztlumení vždy zrušit.

Pokud hostitel schůzky nebo spoluhostitel není přítomen ve schůzka ve skupinách ve skupinách, účastníci schůzky se mohou libovolně ztlumit a zrušit ztlumení.

Z Účastník panelu, klikněte Další možnosti a zrušte zaškrtnutí Povolit účastníkům, aby si zrušili ztlumení .

Když možnost není zaškrtnutá, účastníci si nemohou zrušit ztlumení, dokud jim to nepovolíte.


 

V Webex Webinars se tato nastavení vztahují pouze na panelisty, protože účastníci jsou ve výchozím nastavení ztlumení a ke ztlumení musí vždy dostat oprávnění.

Allow attendees to unmute themselves menu option

Použijte režim moderovaného ztlumení

Režim moderovaného ztlumení je k dispozici pro schůzky a webináře.

Moderovaný režim ztlumení umožňuje hostitelům a spoluhostitelům zrušit ztlumení účastníků a videozařízení protokol SIP přímo, aniž by uživatele vyzýval k tomu, aby si ztlumili své ztlumení. Učitel může například zrušit ztlumení studenta, když mu zavolá. Schůzky a webináře v režimu moderovaného ztlumení jsou v horní části okna schůzky nebo webináře označeny, aby o tom všichni věděli.

Pokud správce povolil režim moderovaného ztlumení, můžete naplánovat schůzky a webináře s tím, příp povolit pro schůzky v osobní místnosti .

Klikněte na Zrušit ztlumeníUnmute iconna panelu Účastníci vedle jména účastníka, kterého chcete zrušit ztlumení.