Přiblížení a oddálit zobrazení mřížky

Zobrazení mřížky se automaticky přizpůsobí počtu účastníků, kteří se schůzky zúčastní. Zvýšením nebo snížením počtu účastníků, kteří se zobrazí, nastavíte maximální počet, který se může zobrazit na stránce. Při úplném oddálíní se na obrazovce může společně objevit až 25 účastníků. Po úplném přiblížení se zobrazí pouze jeden účastník na stránku. Přiblížení nebo oddálí také zvětší nebo zmenší velikost videí v zobrazení mřížky.

Pomocí Zvýšení nebo snížení počtu osob v ikoně zobrazení Mřížka posuvníku můžete zvýšit nebo snížit počet zobrazované osoby.

Rozložení zobrazení Mřížka můžete nastavit v režimu na výšku i na šířku. Na iPhonech můžete nastavit rozložení mřížky 1x2 nebo 2x2 v režimu na výšku a rozvržení mřížky 2x2 nebo 3x2 nebo 3x3 v režimu na šířku. Na iPadu můžete nastavit zobrazení 2x3, 2x4 nebo 3x7 v režimu na výšku a rozložení mřížky 3x2, 3x3 nebo 5x5 v režimu na šířku. Další informace o zobrazení Mřížka na iPhonu nebo iPadu viz Rozložení zobrazení mřížky pro mobilní aplikaci Webex Meetings.

1

Přejděte na Nastavení > zvuk a video a pak přejděte dolů na Rozložení videa na výšku a Rozložení videa na šířku.

2

Vyberte rozložení, které chcete použít pro režimy na výšku a na šířku.

Rozložení zobrazení Mřížka na výšku a na šířku

Rozložení zobrazení Mřížka můžete nastavit v režimu na výšku i na šířku. Na telefonech Android můžete nastavit rozložení mřížky 1x2 nebo 2x2 v režimu na výšku a rozvržení mřížky 2x2 nebo 3x2 v režimu na šířku. Na tabletech Android můžete nastavit zobrazení 2x3, 2x4 nebo 3x7 v režimu na výšku a rozložení mřížky 3x2, 3x3 nebo 5x5 v režimu na šířku. Další informace o zobrazení mřížky na zařízení Android viz Rozložení zobrazení mřížky pro mobilní aplikaci Webex Meetings.

1

Přejděte na nastavení > zvuk a video a přejděte dolů na Rozložení zobrazení mřížky.

2

Vyberte rozložení, které chcete použít pro režimy na výšku a na šířku.

Rozložení zobrazení Mřížka na výšku a na šířku