Pokud jste vymazali párování náhlavní soupravy se zařízením Bluetooth nebo potřebujete vyměnit USB adaptér, můžete jej znovu spárovat.

1

K vybranému zařízení připojte USB adaptér.

2

Na USB adaptéru tužkou nebo sponkou na čtyři sekundy stiskněte tlačítko Párování. Při vstupu do režimu párování bliká modrá kontrolka na horní straně adaptéru.

Tlačítko USB adaptéru
3

Na náhlavní soupravě posuňte a na dvě sekundy podržte přepínač Napájení/Bluetooth. Adaptér a náhlavní souprava se automaticky spárují. Po připojení začne svítit kontrolka na horní straně adaptéru.

Tabulka 1. Stav kontrolky USB adaptéru

Kontrolka USB adaptéru

Stav adaptéru

Kontrolka svítí modře.

USA adaptér je připojen k náhlavní soupravě.

Kontrolka bliká modře.

USB adaptér je v režimu párování.

Kontrolka bliká 10 sekund a poté zhasne.

USB adaptér nemůže najít uloženou náhlavní soupravu. Náhlavní souprava se při zapnutí automaticky spáruje s adaptérem, který ale musí mít méně než dvě aktivní připojení Bluetooth. Pokud jste z náhlavní soupravy vymazali všechna párování Bluetooth, adaptér a náhlavní soupravu přepněte do režimu párování a znovu je propojte.