Du kan pare USB-adapteren på nytt hvis du har slettet hodesettets Bluetooth-paringer eller trenger å bytte ut adapteren.

1

Koble USB-adapteren til den valgte enheten.

2

Bruk en penn eller binders til å trykke ned Sammenkobling knappen på USB-adapteren i fire sekunder. Den blå LED-en på toppen av adapteren blinker når den går inn i paringsmodus.

USB-adapterknapp
3

Skyv og hold på hodesettet Strøm/Bluetooth bytte i to sekunder. Adapteren og headsettet pares automatisk. LED-en på toppen av adapteren lyser blått når den kobles til.

Tabell 1. USB-adapter LED-status

USB LED

Adapterstatus

LED-en lyser blått.

USB-adapteren er koblet til headsettet.

LED-en blinker blått.

USB-adapteren er i sammenkoblingsmodus.

LED-lampen blinker i 10 sekunder og slår seg av.

USB-adapteren finner ikke et lagret hodesett. Headsettet kobles automatisk til adapteren når det slås på og har mindre enn to aktive Bluetooth-tilkoblinger. Hvis du har slettet alle Bluetooth-paringer fra headsettet, setter du adapteren og headsettet i paringsmodus for å koble dem til igjen.