Du kan parre din USB-adapter igen, hvis du har slettet dine Bluetooth-parringer i hovedtelefonen eller skal udskifte adapteren.

1

Slut USB-adapteren til den valgte enhed.

2

Brug en pen eller et papirklip til at trykke på knappen Parring på USB-adapteren i fire sekunder. Den blå LED øverst på adapteren blinker, når den går i pardannelsestilstand.

Knap til USB-adapter
3

På din hovedtelefon skal du trykke og holde Tænd/sluk/Bluetooth-kontakten i to sekunder. Adapteren og din hovedtelefon parres automatisk. LED'en oven på adapteren viser konstant blåt, når den forbindes.

Tabel 1. Status for USB-adapters LED

USB-LED

Adapterstatus

LED'en viser konstant blåt.

USB-adapteren er tilsluttet hovedtelefonen.

LED'en blinker blåt.

USB-adapteren er i pardannelsestilstand.

LED'en blinker i 10 sekunder og slukkes.

USB-adapteren kan ikke finde en gemt hovedtelefon. Din hovedtelefon parrer automatisk adapteren, når den tændes og har mindre end to aktive Bluetooth-forbindelser. Hvis du har slettet alle Bluetooth-parringer fra din hovedtelefon, skal du placere adapteren og din hovedtelefon i pardannelsestilstanden for at forbinde dem igen.