Možete ponovo da uparite USB adapter ako ste izbrisali Bluetooth uparivanje slušalica ili je potrebno da zamenite adapter.

1

Povežite USB adapter sa izabranim uređajem.

2

Koristite olovku ili spajalicu da pritisnete dugme Uparivanje na USB adapteru na četiri sekunde. Plava led lampica na vrhu adaptera treperi kada uđe u režim uparivanja.

Dugme USB adaptera
3

Na slušalicama, pomerite i držite prekidač za napajanje/Bluetooth na dve sekunde. Adapter i par slušalica automatski. Led lampica na vrhu adaptera pokazuje čvrstu plavu boju kada se poveže.

Tabela 1. Status LED DIODE USB adaptera

USB LED

Status adaptera

LED pokazuje čvrstu plavu.

USB adapter je povezan sa slušalicama.

LED treperi plavo.

USB adapter je u režimu uparivanja.

LED lampica treperi 10 sekundi i isključuje se.

USB adapter ne može da pronađe sačuvane slušalice. Slušalice se automatski uparuju sa adapterom kada se uključi i imaju manje od dve aktivne Bluetooth veze. Ako ste izbrisali sve Bluetooth uparivanje sa slušalica, stavite adapter i slušalice u režim uparivanja da biste ih ponovo povezali.